705 (314) 2005-05-13 - 2005-05-19

Dotacje Miasta

Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu Nr 9309/05/IV/O z dnia 26 kwietnia 2005r. przyznał dotacje na realizację zadania: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych następującym podmiotom:
- w rejonie Witomino – Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Vitava” na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Vitava” na Witominie w następujących kwotach: 70.870 zł w 2005r., 105.710 zł w 2006r., 53.310 zł w 2007r.
- w rejonie Wiczlino– Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Vitava” na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na Wiczlinie w następujących kwotach: 44.996 zł w 2005r., 66.028 zł w 2006r., 33.394 zł w 2007r.
- w rejonie Oksywie Dolne – Stowarzyszeniu Społecznej Edukacji „Non Stop” na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na ul. Żeglarzy 5 w następujących kwotach: 46.836 zł w 2005r., 68.788 zł w 2006r., 34.744 zł w 2007r.
- w rejonie Obłuże Stare – Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Integracyjnemu „Promyk” na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w rejonie Obłuże Stare – Świetlica Socjoterapeutyczna „Nadzieja” w Gdyni, ul. Maciejewicza 11 w następujących kwotach: 44.996 zł w 2005r., 66.028 zł w 2006r., 33.394 zł w 2007r.

Wykaz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, którym zgodnie z Zarządzeniem Nr 9315/05/IV/O z dnia 26.04.2005r. przyznano dotację na realizację zadania: Prowadzenie psychologiczno-pedagogicznego punktu konsultacyjnego w dzielnicy Witomino z terminem realizacji: 01.05.2005 r. – 31.08.2006 r.

1.Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „VITAVA” „Prowadzenie psychologiczno-pedagogicznego punktu konsultacyjnego” 30.000,-


Wykaz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, którym zgodnie z Zarządzeniem Nr 9308/05/IV/O z dnia 26.04.2005r. przyznano dotację na realizację zadania: Profilaktyka uzależnienia od alkoholu poprzez aktywność rekreacyjno-sportową, zajęcia artystyczne

1. Yacht Klub Polski Gdynia „Żegloterapia jako sposób edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi 11.800,-
2.Uczniowski Klub Sportowy „Cisowa” „Program profilaktyczny poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży” -15.000,-
3.Stowarzyszenie Gdyńskie Abstynenckie Koło Rekreacyjno-Sportowe PROFIT „Gdyńska Abstynencka Liga Piłki nożnej sezon 2005”18.856,60
4.Stowarzyszenie Gdyńskie Abstynenckie Koło Rekreacyjno-Sportowe PROFIT „Gry sportowe, jako forma wspierania abstynencji i wychodzenia z uzależnienia od alkoholu oraz udziału w IV Kociewskiej Spartakiadzie Klubów i Ruchów Trzeźwościowych” 2.956,-
5.Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne PROMYK „Sobotni Klub Sportowy – Rośnij zdrowo” 3.840,-
6.Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodzin „Otwarte Drzwi”„Wspinaczka i ścianka wspinaczkowa – miedzy pasją a profilaktyką” -3.800,-
7.Stowarzyszenie ELEUSIS „Zajęcia wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży” 3.540,-

Wykaz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, którym zgodnie z Zarządzeniem Nr 9313/05/IV/O z dnia 26.04.2005r. przyznano dotację na realizację zadania: Prowadzenie klubu młodzieżowego w dzielnicy Działki Leśne z terminem realizacji: 01.05.2005 r. – 31.08.2007 r.

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Gdyni „Prowadzenie klubu młodzieżowego w dzielnicy Działki Leśne”106.400,-