705 (314) 2005-05-13 - 2005-05-19

Ekologiczne www

Zespoły - Szkoły Podstawowej Nr 28, Gimnazjum Nr 3, Gimnazjum Jezuitów oraz III Liceum Ogólnokształcącego, to laureaci IV edycji konkursu na najciekawszą stronę www o tematyce ekologicznej, który w roku bieżącym odbywał się pod tytułem „Lider Ekologii we własnym domu - chronię środowisko i żyję w zgodzie z otoczeniem”. Jury konkursu wyłoniło zwycięzców spośród autorów 30 zgłoszonych na konkurs prac (8 w grupie szkół podstawowych, 16 w grupie gimnazjów, 6 w grupie szkół ponadgimnazjalnych).
22 kwietnia w ramach obchodów Dnia Ziemi - odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom, połaczona z multimedialna prezentacja nagrodzonych stron. Podobnie jak w poprzednich edycjach nagrodzone strony znajdą się na portalu www.gdynia. pl. jako linki serwisu ochrona środowiska.