705 (314) 2005-05-13 - 2005-05-19

Gdynia czeka na turystów

W Gdyni już czuje się sezon. Przypominamy, że latem czynne są dwa punkty informacji turystycznej:
- Bałtycki Punkt Informacji Turystycznej (al. Zjednoczenia, tel. 620 77 11, e-mail: bpit@gdynia.pl). Placówka będzie czynna codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00, w soboty w godz. 10.00 – 16.00, w niedziele i święta w godz. 10.00 – 15.00 (czynny do 30 września).
Miejska Informacja Turystyczna (Plac Konstytucji 1, hol Dworca Gł. PKP, tel. 72 12 466, e-mail: it@gdynia.pl) będzie funkcjonować w maju br. od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 17.00, soboty w godz. 10.00 – 15.00, w niedziele – Informacja będzie nieczynna. Godziny otwarcia zmienią się od 1 czerwca 2005 r.
Oba punkty udzielają informacji turystycznych atrakcjach Gdyni oraz regionie, noclegach, zabytkach, muzeach, gastronomii, komunikacji, imprezach, itp. Ponadto można tam otrzymać bezpłatne materiały informacyjno-promocyjne, nabyć pamiątki i związane z Gdynią oraz różnorodne mapy i przewodniki o regionie.
***
Lokalna Organizacja Turystyczna Gdynia we współpracy z Miastem prowadzi program Gdynia turystyczna dla osób starszych 2005. Obejmuje on cykl bezpłatnych wycieczek po Gdyni i okolicach od kwietnia do października. Zapisy na wycieczki i dodatkowe informacje w Informacji Turystycznej w Gdyni tel. 72 12 466 oraz u Agnieszki Walczak tel. 520 29 01.
Oto harmonogram wycieczek na maj: 14.05 - godz. 9.00
Gdynia Orłowo , 15.05, godz.14.00 - Klif Orłowski; 21.05, godz. 9.00 -Gdynia Redowo.Miejsce spotkania: Dworzec PKS Gdynia Główna – koło poczty.