705 (314) 2005-05-13 - 2005-05-19

Jubileusz „Solidarności” - apel o pamiątki

Prezydent Gdyni –Wojciech Szczurek oraz Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Janusz Śniadek zwracają się z apelem do mieszkańców Gdyni o przekazywanie lub wypożyczenie, do Muzeum Miasta Gdyni, pamiątek i materiałów związanych z 25 letnią historią NSZZ Solidarności.
Wydarzenia Sierpnia ’80, zapisały się na trwałe na kartach historii Polski i świata.
Otworzyły one nie tylko naszemu narodowi drogę do wolności i demokracji ale stały się również początkiem powstania nowej sytuacji politycznej w Europie.
Przypomnieniu tego zwrotnego momentu w powojennej historii Polski, służyć będą liczne uroczystości jubileuszowe, które w Gdyni zainaugurowane zostaną 15 sierpnia 2005 roku. W programie obchodów zaplanowano między innymi: wystawę w Muzeum Miasta Gdyni poświęconą jubileuszowi, festyn rodzinny na terenie rekreacyjnym przy urzędzie Miasta Gdyni, finał imprez sportowych, Maratonu „Solidarności” oraz Biegów Ulicznych im. Janka Wiśniewskiego, spektakl Teatru Muzycznego w Gdyni pt. „Słowa - Jacek Kaczmarski”, koncert zespołu Leszcze, wystawę plenerową zatytułowaną „Murales” (przygotowywaną wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej).