705 (314) 2005-05-13 - 2005-05-19

Jubileusze

5 maja br. setne urodziny obchodził gdynianin pan Stanisław Zasada.
Jubilat jest kombatantem II Wojny Światowej, weteranem walk o
wolność i niepodległość Ojczyzny. Brał udział w Wojnie Obronnej w 1939 r., a
następnie jako jeniec wojenny przebywał w stalagach niemieckich.
W dniu urodzin odwiedził jubilata prezydent Wojciech Szczurek i wręczył mu w prezencie od Miasta album o Gdyni, dyplom oraz kwiaty.
***
28 kwietnia br. w Urzędzie Stanu Cywilnego Prezydent Miasta Gdyni wręczył 13 gdyńskim parom medale za długoletnie pożycie małżeńskie: Jadwidze i Bronisławowi Dreszel
Jadwidze i Stanisławowi Kurek, Gertrudzie i Gunter Nagle, Elżbiecie i Władysławowi Pryl, Teresie i Kazimierzowi Kikmunter, Irenie i Ireneuszowi Lewkowicz, Lilii i Tadeuszowi Musiał, Elżbiecie i Jerzemu Cudackim, Helenie i Henrykowi Jagielskim
Halinie i Józefowi Kiedrowskim, Janinie i Ignacemu Przekwas, Danucie i Wacławowi Przydatek, Eulali i Mieczysławowi Wasilewskim.
Wszystkie te pary obchodzą 50-lecie pożycia małżeńskiego, z wyjątkiem
Państwa Jadwigi i Bronisława Dreszel , którzy przeżyli wspólnie 62 lata.
Jubilaci w prezencie od Miasta otrzymali kwiaty oraz album o Gdyni.