705 (314) 2005-05-13 - 2005-05-19

Psycholog na dyżurze

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy ul. Reja 2 A zaprasza rodziców, wychowawców (pedagogów), dzieci i młodzież do punktu konsultacyjnego
w piątki w godzinach 13.30-16.30.
Dyżury pełni psycholog z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.
Osoby zgłaszające się mogą uzyskać: pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, małżeńskich, wsparcie emocjonalne w przypadku współuzależnienia i innych trudności, informacje o możliwościach pomocy rodzinie z problemem alkoholowym, pomoc w wychowywaniu dzieci i młodzieży oraz rozwiązywaniu doraźnych problemów.
Konsultacje i porady są bezpłatne. Zgłoszenia pod tel.: 621 61 35.