705 (314) 2005-05-13 - 2005-05-19

Ulica Janka Wiśniewskiego – do przebudowy

5 maja br. Urzędzie Miasta Gdyni podpisana została umowa z Płockim
Przedsiębiorstwem Robót Mostowych na rozbudowę ul. Janka
Wiśniewskiego - jednej z newrlagicznych arterii Gdyni finansowanej
wspólnie przez Miasto i Port oraz dotowanej przez Unię Europejską.
W ramach modernizacji wykonane zostaną:
- dwie jezdnie o szerokości 7 m (budowa nowej jezdni i przebudowa istniejącej) z obustronnymi chodnikami szerokości 2 m oraz pasem dzielącym o zmiennej szerokości (min.2 m),
- nowy wiadukt drogowy o klasie nośności "A" (wiadukt
łukowy z jazdą dołem w formie nawiązującej do obiektów istniejących),
- dwa mosty drogowe o klasie nośności "A" (zlokalizowane
nad rzeką Chylonką w miejscu skrzyżowania ul. Janka Wiśniewskiego z łącznicą
Estakady Kwiatkowskiego),
- mury oporowe po obu stronach jezdni z gruntu zbrojnego,
- sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Janka Wiśniewskiego z
łącznicą Estakady Kwiatkowskiego i ul. Energetyków,
- przebudowa toru Nr 84
- przebudowa.
- Wykonawcą robót jest Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych S.A Płock.
Wartość umowna robót wynosi 51.840.496,27 zł. Termin realizacji: 16.05.2005r.-30.11.2006r.
Projekt ten uzyskał współfinansowanie w wysokości 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

ikona