705 (314) 2005-05-13 - 2005-05-19

Wyspa Zagadek 2005 – finał!

Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne WYSPA z Gdyni informuje, że zostały przeprowadzone kwalifikacje młodszej i starszej grupy wiekowej do finału krajowego OGÓLNOPOLSKIEGO V KONKURSU TWÓRCZEGO UŻYWANIA UMYSŁU – WYSPA ZAGADEK 2005.
Spośród ponad 1000 uczniów zakwalifikowano do finału krajowego 73 uczestników, w tym ze szkół gdyńskich 18 z młodszej oraz 19 uczniów ze starszej grupy wiekowej. Spośród szkół gdyńskich najlepiej wypadły
Szkoły Podstawowe Nr 28 i 21, gdyż zakwalifikowano łącznie na dwóch poziomach po 6 uczniów oraz Szkoła Podstawowa Nr 18 - 4 uczniów. Szkoły Podstawowe Nr 29 i 6 mają w finale po 3 uczestników.
Finały odbędą się 14 maja br. w Szkole Podstawowej Nr 34 im. Leonida Teligi w Redłowie przy ul. Cylkowskiego 5.
Nagrodą dla laureatów finału krajowego jest wyjazd do Szwecji do Ośrodka Doświadczeń i Kształtowania Twórczego w Karlshamn.
W roku 2004 do Szwecji wyjechało 10 laureatów konkursu.
Autorem konkursu jest Marian Chwastniewski.
Opiekę naukową nad konkursem sprawuje prof. dr hab. Teresa Bauman z Uniwersytetu Gdańskiego.
Sponsorami konkursu są m.in. KLUB ROTARY–Gdynia, STENA LINE, WDG DRUKARNIA w Gdyni, ALFA-FORWARDING LTD i PL-NET.
Dodatkowe informacje i regulamin konkursu na stronie internetowej- www.wyspa.org.pl