705 (314) 2005-05-13 - 2005-05-19

Zapisy do…

Społeczna Szkoła Muzyczna II stopnia informuje o Egzaminach Wstępnych 2005/2006, które odbędą się w dniach 8 i 11 czerwca 2005r, o godz.15.00 w siedzibie szkoły. Szkoła prowadzi naukę gry na wszystkich instrumentach oraz klasę rytmiki i śpiewu solowego. Posiada uprawnienia szkoły publicznej.
Warunki przyjęcia: ukończona Szkoła Muzyczna I stopnia lub odpowiednie przygotowanie muzyczne. Dla kandydatów nie posiadających odpowiedniego przygotowania Szkoła prowadzi roczny kurs przygotowawczy.
Podania należy składać do 4 czerwca br. osobiście lub listownie na adres: Społeczna Szkoła Muzyczna II stopnia, 81-402 Gdynia, ul. Biskupa Dominika 13a. Informacja telefoniczna: tel./fax 622 06 33 oraz w środy i soboty pod nr tel./fax 662 29 64.
***
Szkoła Muzyczna I stopnia im, Zygmunta Noskowskiego w Gdyni, ul. Biskupa Dominika 13a, ogłasza nabór na rok szkolny 2005/2006.
Prowadzi naukę gry w dwóch cyklach: Sześcioletnim dla dzieci młodszych na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, akordeonie, flecie, klarnecie, trąbce, rogu/waltorni/ i perkusji; Czteroletnim dla dzieci starszych na: flecie, oboju, klarnecie, fagocie, rogu, trąbce, perkusji, gitarze, akordeonie, altówce, wiolonczeli i kontrabasie.
Przyjętym uczniom szkoła wypożycza instrumenty smyczkowe i dęte.
Wiek kandydatów 6 – 16 lat. Szkoła prowadzimy klasę przygotowawczą dla dzieci sześcioletnich.
Szkoła nie prowadzi przedmiotów ogólnomuzycznych. Zajęcia odbywają się
w godzinach popołudniowych.
Zgłoszenia do 17 maja br. włącznie w sekretariacie Szkoły osobiście lub telefonicznie: 622 06 33 w poniedziałki i piątki w godz.11.00 – 18.00 oraz wtorki i czwartki w godz.11.00 – 15.00.
***
Dyrekcja Gimnazjum Nr 1 przy ul. 10 Lutego 26 ogłasza nabór uczniów
do klasy I w roku szkolnym 2005/2006. Dodatkowe informacje w sekretariacie
szkoły tel.: 620 33 16 oraz na stronie internetowej: www.gim1gdy.gd.pl
***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 10 przy ul. Morskiej 192 ogłasza nabór uczniów na rok szkolny 2005/2006 do klas zerowych i pierwszych. W klasach pierwszych planowane są dodatkowe godziny: języka niemieckiego, języka angielskiego, twórczości plastycznej, tańca. Szkoła prowadzi rekrutację uczniów do klas czwartych i piątych sportowych o profilu rugby. Klasy są pod patronatem klubu R.C. „Arka Gdynia” oraz Polskiego Związku Rugby. Wychowawcę klasy wspomaga trener prowadzący zajęcia z rugby. Młodzież uczestniczy w turniejach regionalnych, ogólnopolskich a w przyszłości i w zagranicznych. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły, tel. 623 06 33.
***
Gimnazjum Nr 14 przy ul. Płk . Dąbka 207 oraz Klub Sportowy „Alpat” ogłaszają nabór dziewcząt i chłopców do I klasy gimnazjum o rozszerzonym programie wychowania fizycznego(1--12 godzin tygodniowo). Zgłoszenia i bliższe informacje i w sekretariacie szkoły i pod numerem telefonu 665 03 13.
***
XIII Liceum Ogólnokształcące przy ul. Płk. Dąbka ogłaszają nabór dziewcząt i chłopców do I klasy Liceum o rozszerzonym programie wychowania fizycznego. Informacje i zgłoszenia w sekretariacie szkoły i pod numerem telefonu 665 03 13.
***
Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 14 przy ul. Władysława IV 54 prowadzi nabór dziewcząt i chłopców rocznika 1995 do klas o profilu koszykówki. Sprawdzian odbędzie się w dniach 16, 17, 23 i 24 maja (termin do wyboru) o godz. 17.00. Należy zabrać ze sobą : koszulkę, spodenki, obuwie sportowe, dres. Podczas sprawdzianu odbywać się będą zebrania informacyjne przedstawiciela szkoły z rodzicami. Bliższe informacje pod numerem telefonu 620 56 55, 620 72 55 oraz www.zssogdy.neostrada.pl.
***
Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych przy ul. Orłowskiej 57 oferuje nowoczesne kierunki kształcenia absolwentom gimnazjów, liceów profilowanych, a także dorosłym chcącym podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe w zaocznej Policealnej Szkole Ekonomicznej. Szkoła kształci młodzież w: Liceum Profilowanym o profilu ekonomiczno-administracyjnym , Technikum - kształcącym w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec oraz szkołach policealnych (studium administracyjno – ekonomicznym w systemie dziennym, szkole administracyjno – ekonomicznej).
Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły: tel. 624 82 86 oraz na stronie internetowej: www.zsae.int.pl.
***
Gimnazjum Nr 3 przy ul. Gospodarskiej 1 ogłasza nabór uczniów do I klasy
Gimnazjum do klasy sportowej o profilu pływackim na rok szkolny 2005/2006.
Sprawdziany na basenie przy gimnazjum odbędą się w dniach 13.05.2005, 20.05.2005, 25.05.2005 o godz.15.00 . Szczegółowe informacje pod nr tel. 623 67 45 lub na basenie tel/fax 667-01-25.
Prosimy o zabranie rzeczy do pływania.
***
MUKS „ KLIF ” GDYNIA znajdujący się przy Gimnazjum nr 3 ul. Gospodarska 1
Ogłasza nabór dzieci rocznik 93, 94, 95, 96, i młodsze do sekcji pływackiej na rok szkolny 2005/2006. Sprawdziany pływackie odbędą się na pływalni przy Gimnazjum nr 3. Testy sprawnościowe przeprowadzone będą w dniach 13.05.2005, 20.05.2005, 25.05.2005 o godzinie 15.00. Należy zabrać rzeczy niezbędne do pływania. Szczegółowe informacje pod nr tel. 667 01 25, tel/fax. 664 06 55.
***
Zespół Szkół Plastycznych zaprasza uzdolnionych plastycznie absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów na egzamin w dniu 4.06.2005 do: Liceum Plastycznego i Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Plastycznych.
Więcej wiadomości - tel. 624 82 13; 624 82 81 lub www.zsplast.gdynia.pl