706 (315) 2005-05-20 - 2005-05-26

Bilety do Teatru gratis

Teatr Miejski jak zwykle oferuje bezpłatne bilety dla Czytelników: na "Klatkę wariatek" w dniach 21 i 22 maja o g.19.00- po dwa podwójne (
tu czytelnicy mogą dzwonić w piątek 20 do biura promocji i impresariatu 621
02 26 w g.11.00-14.00) oraz na "Kontrabasistę" w dniach 24 i 25 maja o g.19.00 - po dwa podwójne ( tu czytelnicy mogą dzwonić w poniedziałek 23 do biura promocji impresariatu w g.11.00-14.00), na "Pannę Julie" dnia 27 maja o g. 19.00 ( tu też mogą dzwonić w poniedziałek)