706 (315) 2005-05-20 - 2005-05-26

Gala „Gdyni bez barier”

22 maja br. w Teatrze Muzycznym odbędzie się gala konkursu „Gdynia bez barier”.
W VI edycji konkursu „Gdynia bez barier” kapituła konkursu przyznała trzy równorzędne medale i cztery wyróżnienia. Medale otrzymają:
- Piotr Gotowała, gdyński piekarz z tradycjami, który od lat zatrudnia osoby niepełnosprawne, umożliwia im godne i aktywne życia. Nie obawia się zatrudniać osoby niepełnosprawne intelektualnie, które również mogą u niego odbywać praktyki. Stwarza bardzo przyjazny klimat pracy, otwarty na potrzeby innego człowieka.
- Telewizja Polska – Oddział Gdańsk, która tworzy przyjazny klimat dla osób niepełnosprawnych, szczególnie w programie „Rozmowy o nadziei” prowadzony przez redaktora Janusza Trusa. Telewizja Gdańsk przeznacza środki finansowe na funkcjonowanie jedynego w Polsce opłacanego przez TVP – „Telefonicznego Punktu Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, który funkcjonuje od 1996r.
- Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 10 im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Szkoła jest otwarta na dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych, stwarza wspaniałą atmosferę.
Wyróżnienia otrzymają:
- Politechnika Gdańska – za warsztaty studenckie w ramach programu „Projektowanie Przestrzeni Wspólnej” realizowanego przez Wydział Architektury. Już dwa razy zostały przeprowadzone zajęcia w centrum Gdyni, które pokazały jak jeszcze wiele jest do zrobienia w tej dziedzinie w naszym mieście i uwrażliwiły przyszłych architektów jak projektować przestrzeń dostępną dla wszystkich. Dobrym „duchem, a jednocześnie organizatorem tych warsztatów jest dr inż. Marek Wysocki.
- Przedsiębiorstwo Budowlane Panorama sp. z o.o. – za budowę pierwszego w Gdyni integracyjnego placu zabaw dla dzieci na osiedlu Fikakowo. Plac jest w pełni dostosowany do potrzeb każdego dziecka, w tym także niepełnosprawnego. Został zaprojektowany i sfinansowany przez firmę Panorama.
- Polonia Polska z Malmo – za długoletnią pomoc osobom niepełnosprawnym w podnoszeniu jakości życia tak, aby mogły godnie żyć i realizować swoje pasje i marzenia. Koordynatorem i realizatorem tej akcji jest pan Wiesław Kapergren.
- Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni – za dostosowania budynku Nadleśnictwa dla potrzeb osób niepełnosprawnych, szczególnie tych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Od 1997r. budynek jest wyposażony w windę, toaletę i dwa wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Poza tym Nadleśnictwo organizuje zajęcia dydaktyczne dla dzieci niewidomych i niepełnosprawnych intelektualnie.