706 (315) 2005-05-20 - 2005-05-26

Goście z Seattle

W dniach 21 – 24 maja br. będzie przebywała w Gdyni delegacja z siostrzanego miasta Seattle (USA) złożona z przedstawicieli zarządów firm oraz członków Seattle – Gdynia Sister City Association. Będą to: Jean Godden, przewodnicząca Komisji Rady Miasta Seattle ds. Energii i Środowiska, przedstawiciele zarządów firm funkcjonujących na terenie Seattle, m.in. Portu Seattle, Boening Corporation, Seattle Trade Development Alliance, American Federation of Labor – Congress of Industrial Organizations.
Goście zapoznają się z potencjałem gospodarczym Gdyni oraz omówią kierunki przyszłej współpracy.
22 maja o godz. 16.00 na Bulwarze Nadmorskim, przy plaży redłowskiej odbędzie się uroczystość odsłonięcia rzeźby „Powrót do domu”, autorstwa amerykańskiej artystki Louise McDowell. Rzeźba symbolizuje więzi, jakie łączą Gdynię z Seattle. Są to dwa srebrzyste łososie, które płyną ku wspólnemu celowi oraz skała symbolizująca więzi z ziemią. Rzeźbiarka odnalazła swoich krewnych w Polsce. Jej ojciec urodził się w Gdyni a dziadek był rybakiem, gdy Gdynia była jeszcze małą rybacka wioską.