706 (315) 2005-05-20 - 2005-05-26

Ogłoszenia medyczne

Firma Dor-Med zaprasza pacjentów na bezpłatne badania słuchu do Przychodni przychodni Vita-Med przy ul.Wejherowskiej 59. Badania odbędą się w dniach 23 i 24 maja w godz. 9.00 - 17.00. Informacja i zapisy: tel. 664 39 19.
***
N ZOZ Przychodnia Lekarska Chylonia I przy ul. Rozewskiej 31 zaprasza wszystkich pacjentów w wieku 35-55 lat na badania profilaktyczne chorób układu krążenia finansowane przez NFZ. Zapisy w gabinecie zabiegowym w godz. 10.00 – 18.00, tel. 663 69 69 wew.25.
Przychodnia zaprasza wszystkie pacjentki w wieku 30-59 lat do wzięcia udziału w programie zapobiegającym rakowi raka szyjki macicy, finansowanym przez NFZ. Zapisy w Poradni „K”, tel. 663 69 69 wew. 24. Przychodnia zaprasza także mieszkańców Gdyni w wieku 50-59 lat na badanie densytometryczne w ramach programu profilaktycznego obejmującego osoby, u których występuje ryzyko złamań osteoporotycznych. Badanie te są finansowane przez Gminę Gdynia.
Zapisy w rejestracji w godz. 10.00 – 18.00, tel. 663 69 69.