706 (315) 2005-05-20 - 2005-05-26

Po zbiórce

Drużyny Hufca ZHP Gdynia przeprowadziły w dniach 18.03 – 2.04.2005r. akcję zarobkową (pakowanie zakupów klientom) – zbiórkę publiczną na terenie gdyńskich hipermarketów TESCO, na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15-03-2005, nr OBO.5022-3/2005. Celem przeprowadzenia zbiórki publicznej było wsparcie finansowe działalności statutowej drużyn harcerskich ZHP Gdynia ze szczególnym uwzględnieniem Harcerskiej Akcji Letniej '2005. Łącznie zebrana została kwota: 23.171,57 złotych. Harcerze dziękują wszystkim darczyńcom.