706 (315) 2005-05-20 - 2005-05-26

Rady dzielnic informują

Rada Dzielnicy Redłowo zaprasza mieszkańców na dyżury radnych:
24 maja w godz. 16.00 -17.00 - Artur Delke, 25 maja w godz. 12.00 -14.00 - Barbara Kwiatkowska i Maria Zarzecka-Kowalska.
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy - Daniel Stenzel pełni dyżur we wtorki
w godz. 17.00 - 18.00.
***
Rada Dzielnicy Pogórze informuje, że 25 maja br. w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Steyera 2 dyżur pełnić będzie przewodniczący Zarządu Dzielnicy Zbigniew Sikorski
***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo zaprasza na dyżury radnych dzielnicy w każdą środę w godz. 17,00 – 18,00 ( z wyjątkiem lipca i sierpnia).
Dyżury pełnione są w biurze Rady Dzielnicy przy ulicy Czeremchowej 1 pokój nr 39.
W dniu 1 czerwca dyżur pełni Zofia Rybakowska, 8 czerwca Zygmunt Urbański, 15 czerwca Zygmunt Bonkowski, 22 czerwca Stefan Borysiewicz, 29 czerwca Stanisław Cheliński.