706 (315) 2005-05-20 - 2005-05-26

Rekrutacja elektroniczna do szkół

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych (na podbudowie gimnazjum) na rok szkolny 2005/06 zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej przy użyciu internetowego systemu KSEON Optivum.
Rejestracja w systemie polega na dokonaniu przez kandydata, wyboru trzech szkół oraz ustalenia własnej listy preferencji poprzez uporządkowanie dowolnej liczby oddziałów w wybranych szkołach.
Kandydat z samorządowego gdyńskiego gimnazjum dokonuje rejestracji w systemie samodzielnie lub korzystając z pomocy szkoły gimnazjalnej.
Kandydat z gimnazjum nieobjętego systemem (np. spoza Gminy Gdynia) zakłada indywidualne konto dostępu do systemu KSEON Optivum a następnie wprowadza samodzielnie dane osobowe. Alternatywnie kandydat może wprowadzić własne dane korzystając z pomocy szkoły pierwszego wyboru.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych www.gdynia.pl oraz www.trojmiasto.edu.com.pl.