706 (315) 2005-05-20 - 2005-05-26

Uwaga, organizacje pozarządowe

Referat ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Gdyni prosi organizacje pozarządowe, mające w swoim statucie zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, o zgłoszenie po jednym kandydacie na członka Komisji ds. udzielania dofinansowania na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ze środków PFRON.
Zgłoszenia przyjmowane są w formie pisemnej w terminie do 31 maja br. do Samodzielnego Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Gdyni (pok. 114a), 81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
W przypadku istnienia jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 66 88 790 bądź 66 88 793.