Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
706 (315) 2005-05-20 - 2005-05-26

Zapisy do…

Lokalna Akademia Informatyczna w Gdyni informuje, że trwa rekrutacja
na cztero - semestralny wieczorowy kurs CCNA (Cisco Certified Networking
Associate ) - administracja sieci komputerowych. Uczestnicy otrzymują
dostęp do autoryzowanych materiałów w języku polskim i angielskim, a po
zaliczeniu semestru certyfikat jego ukończenia.
Informacje i formularz zgłoszeniowy online na stronie
www.cisco.zschie.pl mail: cisco@zschie.internetdsl.pl tel.6219324
adres: LAI przy ZSCHiE Gdynia ul.Sambora 48 "
***
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Bandery Polskiej przy ul. Śmidowicza 49,tel. 625 38 59 lub 665 80 00, www.bandera.neostrada.pl prowadzi nabór absolwentów gimnazjum do następujących typów szkół:
- liceum profilowanego – profil usługowo-gospodarczy (z rozszerzonym programem nauki języka angielskiego);
- zasadniczej szkoły zawodowej (dla młodzieży i dorosłych) – sprzedawca z nauką obsługi kasy fiskalnej (ucząc się zawodu, otrzymasz wynagrodzenie).
Dla absolwentów szkoły zasadniczej oferuje naukę w 3-letnim technikum gwarantującym uzyskanie wykształcenia średniego i tytułu zawodowego: technik mechanik i technik handlowiec.
Dla absolwentów gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej są miejsca w
4-letnim technikum, pozwalającym zdobyć zawód technik mechanik.
Szkoła prowadzi także naukę w gimnazjum dla dorosłych.

Dla absolwentów liceum ogólnokształcącego oferuje naukę w b e z p ł a t n e j szkole policealnej, pozwalającej uzyskać tytuł technik handlowiec.
Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i wieczorowym.
***
Trwają zapisy na I semestr roku szkolnego 2005/2006 do szkół Policealnych w systemie zaocznym w cyklu 2 letnim (4 semestry) : Studium hotelarskiego , studium obsługi turystycznej, studium rachunkowości i finansów oraz do jednorocznych szkół policealnych (2 sem.): hotelarsko – turystycznej, - rachunkowości i finansów.
Szkoły posiadają uprawnienia Szkół publicznych od 1997 roku. Informacje i zapisy :
ul. Żeromskiego 26, tel/fax 661 77 67, w godz. od 9.00 do 15.00, e-mail: forber@policealne-forber.gdynia.pl, www. policealne-forber.gdynia.pl.
***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni ul. Morska 192 ogłasza nabór uczniów na rok szkolny 2005/2006 do klas zerowych i pierwszych. Klasy pierwsze z dodatkowymi godzinami: języka niemieckiego, języka angielskiego, twórczości plastycznej, tańca.
Szkoła prowadzi również rekrutację uczniów do klas czwartych i piątych sportowych o profilu rugby. Klasy są pod patronatem klubu R.C. „Arka Gdynia” oraz Polskiego Związku Rugby. Wychowawcę klasy wspomaga trener prowadzący zajęcia z rugby. Trener pełni dyżur w szkole w każdy trzeci czwartek w godz. 18.00-18.30. Młodzież uczestniczy w turniejach regionalnych, ogólnopolskich a w przyszłości i w zagranicznych. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły, tel. 623 06 33.