706 (315) 2005-05-20 - 2005-05-26

Zgłoś tę kradzież

W związku z nagminnymi kradzieżami na ulicach miasta i w ich pobliżu kratek ściekowych i pokryw studni rewizyjnych, stanowiących elementy uzbrojenia podziemnego, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Gdyni zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich osób, będących świadkami takich czynów, o niezwłoczne informowanie Policji (tel. 997) lub Straży Miejskiej (tel. 986).
Kradzieże tych elementów uzbrojenia dróg stwarzają bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego i mogą prowadzić do tragedii.