707 (316) 2005-05-27 - 2005-06-02

Finaliści konkursu „Gdyński Biznsplan”

Jury Konkursu „Gdyński Biznesplan” na posiedzeniu 13 maja br., zakwalifikowało do etapu finałowego (spośród 41 zgłoszonych biznesplanów), następujące projekty:

Jolanta Ustowska, KLUB PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI, szerzenie pedagogiki Marii Montessori wśród trójmiejskiego środowiska oraz zapewnienie dzieciom przedszkolnym edukacji i opieki zgodnie z tą metodą.

Paweł Szmidtke, PPHU MAGNOLIA, f-ma o profilu ogrodniczo - budowlanym

Cypian Cieśliński, Atelier z ekskluzywną odzieżą damską

Łukasz Korzeniowski, Mikołaj Żyromski MOBILE CITY rozkład jazdy ZKM na telefony komórkowe

Maciej Wrzesiński, EURO DORADCA, usługi konsultingowe w dziedzinie zarządzania i finansów dla MSP

Justyna Jelińska, Doradztwo telekomunikacyjne dla MSP

Jakub Jakubowski, GAZETY DZIELNICOWE , jako forma informowania, integracji i aktywizacji lokalnych społeczności w Gdyni

Magdalena Szmidt, Przetwarzanie danych cyfrowych (mapy elektroniczne)

Roman Sodek, Magdalena Wojciechowska, Sieć dystrybucji win w kegach

Anna Gorjainow, Łukasz Nadolsk, EKO MIASTO
system odzyskiwania zużytych butelek PET do dalszego przetworzenia

Osoby zainteresowane mogą odebrać swój biznesplan w pokoju 420 Urzędu Miasta Gdyni, codziennie w godzinach 8:00 – 16:00.
2 czerwca br. w Urzędzie Miasta odbędą się spotkania Jury Konkursu z autorami 10 zakwalifikowanych do III etapu biznesplanów celem ich indywidualnej prezentacji.
Ostateczne ogłoszenie wyników Konkursu wraz z uhonorowaniem laureatów i zwycięzców nastąpi w dniu 7 czerwca 2005r. w trakcie uroczystego finału, który rozpocznie się o godzinie 11:00 w sali 17 Urzędu Stanu Cywilnego Miasta Gdyni.