707 (316) 2005-05-27 - 2005-06-02

Konkurs młodego muzyka

5 czerwca br. w godz.9.00-19.00 w Szkole Muzycznej przy ul. B-pa Dominika 13a odbędzie się VII KONKURS MŁODEGO MUZYKA GDYNIA 2005. Zmagać się będą: pianiści i gitarzyści (9.00-12.00) oraz keyboardziści (13.00-19.00). Uczestnikami będą dzieci i młodzież z pozaszkolnych placówek oświatowych z całej Polski. Organizatorzy: Pierwsze Prywatne Ognisko Muzyczne w Gdyni - Bogna Ćwiklińska, Szkoła Muzyczna I Stopnia oraz Centrum Kultury w Gdyni. Patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent Miasta Gdyni.
Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.