707 (316) 2005-05-27 - 2005-06-02

Nowa gazeta

Od kwietnia br. w Gdyni wychodzi nowa gazeta. Jest to magazyn regionalny „Moje Miasto, Moja Dzielnica”. Można w nim znaleźć informacje z regionu i poszczególnych dzielnic. Miesięcznik jest dostępny w Gdyni, Redzie, Rumi i Wejherowie oraz na stronach www.mojemiasto.net.pl. Redakcja czeka na pomysły i sugestie Czytelników co do sposobu prezentowania informacji i ich tematyki. Sugestie można zgłaszać pod numerem telefonu 620 84 49 oraz w redakcji przy ul. Krzywoustego 6 w Gdyni.