707 (316) 2005-05-27 - 2005-06-02

W obronie pacjenta

Pomorskie Stowarzyszenie Pacjentów, które broni praw i dobra pacjentów oraz udziela pomocy prawnej informuje, że przyjmuje zgłoszenia pod numerami telefonów: 620 99 64, 600 19 76 63 w godz. 9.00 – 19.00 oraz pod numerem telefonu 344 16 04 w godz. 9.00 – 15.00. Adres do korespondencji: 81 – 306 Gdynia, ul. Zjazdowa 2/35.