708 (317) 2005-06-03 - 2005-06-09

Biesiada z Beatą Pawlikowską

Prezydent Miasta Gdyni i Miejska Biblioteka Publiczna zapraszają
na Gdyńską Biesiadę Literacką z BEATĄ PAWLIKOWSKĄ, znaną podróżniczką, pisarką i dziennikarką. Spotkanie odbędzie się 3 czerwca w piątek o godz. 19.00 w filii Nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Marsz. Piłsudskiego 18.
10 czerwca o godz. 18.00 w tym samym miejscu odbędzie się spotkanie z Romą Ligocką.