708 (317) 2005-06-03 - 2005-06-09

Gdyńskie targi pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, Urząd Miasta Gdyni i Pomorskie Miasteczko Zawodów zapraszają na kolejne TARGI PRACY, które odbędą się w hali sportowej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Olimpijskiej 5/9, w dniu 8 czerwca br. w godz. 10.00 - 14.00.
Udział w Targach weźmie ponad 100 pracodawców, którzy zaoferują ok. 2500 miejsc pracy, w tym - 1400 w kraju i 1100 - za granicą.
Poszukiwać będą pracowników następujących branż: handlowej, stoczniowej, gastronomicznej, informatycznej, technicznej, a także na stanowiska: pracowników produkcyjnych (praca dla osób bez kwalifikacji – przy taśmie produkcyjnej), funkcjonariuszy policji, szkoleniowców, lekarzy, menadżerów, telemarketerów, muzyków i instrumentalistów, muzyków wokalistów, śpiewaków solistów.
Oferty pracy za granicą skierowane będą do osób: o wysokich kwalifikacjach zawodowych i doskonałej znajomości języka obcego (inż. budownictwa, inż. mechanik, pracownik biurowy) oraz niższych kwalifikacjach z podstawową znajomością języka obcego (prace w rolnictwie, hotelarstwie, gastronomii, budownictwie, opiekunki do osób starszych).
Ponadto w trakcie Targów przedstawione zostaną oferty dla osób niepełnosprawnych, absolwentów, studentów i do prac sezonowych.
Zaproszeni specjaliści poinformują o programach pomocowych i warunkach otrzymania dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej oraz zaprezentowane zostaną oferty firm szkoleniowych.
W trakcie Targów odbędą się także bezpłatne szkolenia: „Skuteczne metody poszukiwania pracy”, „Europejskie pośrednictwo pracy przez internet”, „Poszukiwanie pracy przez internet”.
Udział w TARGACH PRACY jest bezpłatny.