708 (317) 2005-06-03 - 2005-06-09

Nowe Stowarzyszenie – Ojcowie z Trójmiasta

W Gdyni od 30 maja br. działa nowe Stowarzyszenie o nazwie: „Stowarzyszenie na Rzecz Poszanowania Prawa Dzieci i Rodziny Ojcowie z Trójmiasta”.
Cele stowarzyszenia to m.in: zabieganie o stosowanie równych praw Ojca i Matki dla najwyżej pojętego dobra dziecka; niesienie pomocy osobom dyskredytowanym w życiowych sytuacjach, a szczególnie przed sądami rodzinnymi, gdy dochodzi do rozbicia rodziny.
Stowarzyszenie zamierza doprowadzić do zmian legislacyjnych, aby w rezultacie sądy rodzinne realnie powodowały egzekwowanie praw rodzicielskich ojca zgodnie z interesem dziecka. Na tej płaszczyźnie Stowarzyszenie liczy na współpracę z organizacjami kobiecymi, walczącymi ze źle pojmowanym podziałem obowiązków i praw w rodzinie. Kontakt ze Stowarzyszeniem: tel. 0660 005 002, e – mail:mailto:aligator200.3miasto@gdynia.org
Jednocześnie informujemy, że Stowarzyszenie zostało wpisane do ewidencji pod numerem 41 OBS.5011-4/2005