708 (317) 2005-06-03 - 2005-06-09

Rozbudowa ul. Janka Wiśniewskiego

2 czerwca br. rozpoczęły się prace modernizacyjne ulicy Janka Wiśniewskiego. Przypomnijmy, że projekt ten uzyskał współfinansowanie w wyskości 75 proc. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – sektorowego Programu Operacyjnego Transport. Wartość umowna robót wynosi 51 840 496, 27 zl. Prace maja zostać zakończone w listopadzie br.
W ramach modernizacji wykonane zostaną dwie jezdnie o szerokości 7 metrów z obustronnymi chodnikami o szerokości 2 metry oraz z pasem dzielącym, nowy wiadukt drogowy, dwa mosty drogowe nad rzeka Chylonką w miejscu skrzyżowania z łącznica Estakady Kwiatkowskiego, mury oporow po obu stronach jezdni, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z Estakadą Kwiatkowskiego.
Wykonawca prac jest Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych S.A. Płock.