708 (317) 2005-06-03 - 2005-06-09

Zapisy do…

Zespół Szkół Budowlanych przy ul. Tetmajera 65, tel. 622 26 24 przyjmuje zapisy na rok szkolny 2005/2006 do Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Budowlanego. Internat Zespołu Szkół Budowlanych informuje, że posiada wolne miejsca dla uczniów szkół gdyńskich. Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje kierownik internatu ZSB, tel. 622 17 42.
***
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Bandery Polskiej w Gdyni Oksywiu,
ul. Śmidowicza 49, tel. 625 38 59 lub 665 80 00, www.bandera.neostrada.pl
prowadzi nabór absolwentów gimnazjum do następujących typów szkół:
-liceum profilowanego – profil usługowo-gospodarczy (z rozszerzonym programem nauki języka angielskiego);
-zasadniczej szkoły zawodowej (dla młodzieży i dorosłych) – sprzedawca z nauką obsługi kasy fiskalnej (ucząc się zawodu, otrzymasz wynagrodzenie).
Dla absolwentów szkoły zasadniczej oferuje naukę w 3-letnim technikum gwarantującym uzyskanie wykształcenia średniego i tytułu zawodowego: technik mechanik, technik handlowiec.
Dla absolwentów gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej są miejsca w 4-letnim technikum, pozwalającym zdobyć zawód technik mechanik.
Szkoła prowadzi także naukę w gimnazjum dla dorosłych.
Dla absolwentów liceum ogólnokształcącego oferuje naukę w b e z p ł a t n e j szkole policealnej, pozwalającej uzyskać tytuł technik handlowiec.
Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i wieczorowym.