709 (318) 2005-06-10 - 2005-06-16

Komunikat drogowy

Wydział Inżynierii Ruchu Urzędu Miasta Gdyni uprzejmie informuje, że w dniu 10 czerwca 2005 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Orłowskiej. Na ul. Orłowskiej na odcinku od Zespołu Szkół Nr 5 w kierunku plaży wprowadzony zostanie zakaz ruchu. Zakaz ten nie będzie dotyczył: mieszkańców ul. Orłowskiej 1-25 i ul. Zacisznej, rowerzystów, służb komunalnych, zaopatrzenia oraz taxi.”

ikona