709 (318) 2005-06-10 - 2005-06-16

Potrzebne informacje do encyklopedii

Zespół opracowujący Encyklopedię Gdyni poszukuje danych do biogramów:
kpt. ż. w. Kazimierza Mariana Nowaka ur. 15.08.1903 w Tarnowie
Zygmunta Zabokrzeckiego ur.15.03.1896 w Bolesławiu
Atanazego Zalewskiego – Jastrzębca, adwokata, ur. 17.07.1900 w Kępnie (Wielkopolska).
Mieczysława Zygmunta Cedro, ur.11.08.1902 w Przedborzu (powojenne losy)
Michała Drwięga dr praw, ur. 20.09.1886
inż. Kazimierza Krzyżanowskiego (powojenne losy)
Mieczysława Pernaka – przedsiębiorcy budowlanego
Wacława Gierdalskiego – kupca, zamordowanego w Piaśnicy
Aleksandera Flisowskiego dr med., zginął we wrześniu 1939
Bolesława Nowackiego – przedsiębiorcy, właściciela cegielni, radnego.
Zespół redakcyjny poszukuje także odpowiedzi na pytanie gdzie może znajdować się sztandar Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Witomińskiej oraz kronika od 1961 (szkoła została wchłonięta przez SP 26 przy ul. Tatrzańskiej w roku szkolnym 1980/81)? oraz
gdzie dokładnie znajdowało się kino „Związkowiec” na Obłużu i „Jagienka” w Małym Kacku?
Informacje te zbiera: Małgorzata Sokołowska, tel. 622 69 60, 0 501 025 450, e-mail encyklopedia@autograf.pl, adres do korespondencji 81-474 Gdynia, ul. Ruchu Oporu 11.

ikona