709 (318) 2005-06-10 - 2005-06-16

Z Warszawy - Drogę Różową

Decyzją Ministerstwa Infrastruktury z dnia 1 czerwca br., Gdynia otrzymała 6,5 mln zł na dokończenie III etapu Drogi Różowej.
Środki pochodzą z 10% krajowej rezerwy subwencji drogowej, którą otrzymują samorządy. Przyznanie funduszy jest dowodem na docenienie ważności tej trasy, która pełni rolę ponadlokalną.
Planowane terminy zakończenia robót III etapu Drogi Różowej: koniec sierpnia br. - odcinek od ul. Sportowej (Sanipor) do ul. Stryjskiej, koniec września br. - węzeł al. Zwycięstwa - ul. Wielkopolska.

ikona