710 (319) 2005-06-17 - 2005-06-23

Ogłoszenia medyczne

Centrum Rehabilitacji Fundacji "PATMOS" (ul. Legionów 67, budynek NZOZ "Wzgórze św. Maksymiliana", tel. 699 33 69 wew. 0331)
zaprasza na bezpłatne zabiegi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
***
Przychodnia „Orłowo” zaprasza pacjentów palących papierosy (biernych palaczy) w wieku 40 – 65 lat na bezpłatne, finansowane przez NFZ, badania czynności płuc. Zapisy w Przychodni przy ul. Wrocławskiej 54, w rejestracji w godz. 10.00 – 18.00, tel. 664 88 97, 664 88 98.
***
Firma Dor – Med. zaprasza 30 czerwca br. w godz. 9.00 – 16.00 na bezpłatne, kompleksowe badania słuchu. Badania zostaną przeprowadzone w Przychodni Lekarskiej Vita – Med. przy ul. Wejherowskiej 59. Rejestracja telefonicznie , tel. 664 39 19.