710 (319) 2005-06-17 - 2005-06-23

Pomost rodzicom

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom "POMOST", zaprasza wszystkich zainteresowanych nową metodą terapeutyczną na prelekcję p.t. "EEG BIOFEEDBACK jako metoda wspomagająca w terapii ADHD i innych dysfunkcji /np. dysleksji,autyzmu/". Spotkanie odbędzie się 22 czerwca b.r. o godz. 18.00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3-go Maja 27/31.