Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

711 (320) 2005-06-24 - 2005-06-30

Ogłoszenia medyczne

Vita-Med Centrum Opieki Medycznej sp z o.o. przy ul. Wejherowskiej 59 zaprasza mieszkańców Gdyni na bezpłatne badania profilaktyczne finansowane przez Gminę Gdynia: wczesnego wykrywania jaskry u osób w wieku 40-50lat tel.782-14-50, wykrywania wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt po 2-gim miesiącu życia tel. 664-39-19 , 623-07-71, wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50-60 lat, tel. 664-39-19 , 623-07-71 oraz gimnastykę kompensacyjną dla osób po 65 roku życia tel. 664-57-04 , 664-57-05.
Osoby w wieku 40-65 lat mogą skorzystać
z bezpłatnych badań profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mających na celu rozpoznanie i dalszą diagnostykę POCHP – przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. W ramach profilaktyki wykonywane jest badanie spirometryczne.
Dodatkowe Informacje uzyskać można pod numerami telefonów 664-39-19, 623-07-71 wew. 37.