711 (320) 2005-06-24 - 2005-06-30

Zapisy na wystawę

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Gdyni informuje wszystkich właścicieli, hodowców i miłośników psów rasowych, że 17 lipca br. odbędzie się 10. Jubileuszowa Krajowa Wystawa Psów Rasowych pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni na terenach Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni-Redłowie. Zgłoszenia psów na tegoroczną wystawę można składać do 30 czerwca br. w biurze oddziału: Związek Kynologiczny w Polsce, Oddział Gdynia, ul. Kopernika 23, 81 -404 Gdynia, tel/fax 622 64 42. Wszystkie informacje o wystawie można uzyskać na stronie internetowej: www.zkwpgdynia.pl