713 (322) 2005-07-08 - 2005-07-14

Gdynia w kwiatach po raz jedenasty

Prezydent Miasta Gdyni już po raz jedenasty ogłosił konkurs "Gdynia w kwiatach". Jest on adresowany do wszystkich mieszkańców Gdyni, którzy chcą zgłosić swoje ukwiecone balkony, okna, loggie, tarasy, dachy, wejścia i ogródki przydomowe. Zgłoszenia będą rozpatrywane w trzech kategoriach: I - budynków wielorodzinnych, II - budynków jednorodzinnych, III - instytycji, firm i wspólnot mieszkaniowych.
Kupony (wydrukowane w "Ratuszu")wraz ze zdjęciami (maksymalnie - 3 szt.) należy składać w Zespole prasowym Urzędu Miasta Gdyni, pok. 202 lub wysłać pocztą na adres: Zespół prasowy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
Termin składania kuponów upływa 31 lipca br. Dla laureatów przyznane zostaną nagrody Prezydenta Miasta Gdyni w każdej z trzech kategorii w wysokości 600 zł oraz trzy wyróznienia po 150 zł. Nagrody dodatkowe ufundowane zostaną również przez Radę Dzielnicy Śródmieście, Radę Dzielnicy Działki Leśne oraz Radę Dzielnicy Karwiny.
Szczegółowy regulamin konkursu podawaliśmy w poprzednich numerach "Ratusza" oraz można go znaleźć na stronie www.gdynia.pl.