Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
713 (322) 2005-07-08 - 2005-07-14

Uwaga, pracodawcy!

Urząd Miasta Gdyni zaprasza pracodawców i osoby niepełnosprawne do skorzystania z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 123 poz. 776 z póź. zm. ). Pracodawco, jeżeli istniejesz na rynku minimum rok kalendarzowy, jesteś w dobrej kondycji finansowej, masz perspektywy rozwoju i planujesz stworzyć dodatkowe stanowiska pracy, przystosuj je dla osób niepełnosprawnych.
Tworząc miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych możesz ubiegać się o zwrot kosztów: przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy. W zamian za to masz obowiązek zatrudniać osoby niepełnosprawne na tych stanowiskach pracy przez okres 36 miesięcy. Osoby niepełnosprawne natomiast, które czują się na siłach, chcą być czynne zawodowo i dysponują pomysłami na stworzenie stanowiska pracy dla siebie, mogą ubiegać się o pożyczkę na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na korzystnych warunkach.
Szczegółowe informacje oraz druki wniosków można uzyskać w Wydziale Polityki Gospodarczej - Referacie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych przy ulicy Kołłątaja 8, pokój 212 lub telefonicznie 620-38-24, a także na stronie www.gdynia.pl

ikona