713 (322) 2005-07-08 - 2005-07-14

Zapisy do ...

Policealne Szkoły w Gdyni przy ul. Żeromskiego 26 zapraszają na I semestr w roku szkolnym 2005/2006 (nauka od września) w systemie zaocznym w cyklu 2-letnim: studium hotelarskie, studium obsługi turystycznej, studium rachunkowości i finansów. Do jednorocznych Szkół Policealnych: hotelarsko-turystycznej, rachunkowości i finansów. Szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych.
Informacje i zapisy: ul. Żeromskiego 26, tel/fax 661-77-67 od 9.00 do 15.00, e-mail: forber@sunnet.pl, www.policealne-forber.gdynia.pl