714 (323) 2005-07-15 - 2005-07-21

Oferta „Klubu Rzemyk”

Zarząd Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni informuje, że w Domu Rzemiosła przy ul. 10 Lutego funkcjonuje klub sportowy "Rzemyk"
z bilardem, tenisem stołowym, rzutkami i innymi grami. Do dyspozycji jest też kawiarenka internetowa oraz można wziąć udział w cyklicznych, otwartych turniejach szachowych i brydżowych, można się też nauczyć podstaw gry w szachy w szkółce.
Organizatorzy zapraszają rzemieślniczą młodzież wraz z rodzinami oraz wszystkich młodych, którzy pragną się nauczyć zawodu piekarza, cukiernika, fryzjera, stolarza, mechanika samochodowego i złotnika oraz innych dobrych, rzemieślniczych zawodów codziennie od 800 - 15.00.
W każdy wtorek o godzinie 1700 odbywa się Otwarty Turniej Brydżowy.