714 (323) 2005-07-15 - 2005-07-21

Wystawy

W galerii mieszczącej się w suterenie bloku nr 17 przy ul. Gniewskiej 281 w Gdyni - Chyloni trwa wystawa obrazów artysty malarza Mirosława Śledzia, który pracuje i tworzy tam już od 5 lat.
***
W „Mini Galerii” Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego – w Oddziale Morskim przy ul. 3 Maja 27 do 31 lipca czynna jest wystawa fotogfrafii z cyklu „Poznajemy kraje Europy” pt. „Migawki foto z Ukrainy” (Kijów, Krym – Jałta, Bachczysaraj, Sewastopol, Odessa, Lwów i inne). Autorem zdjęć i wystawy jest: Bolesław Okuniewski. Zdjęcia powstały w Jałcie podczas „XVII Festiwalu Esperanto” – w maju br. którego autor był uczestnikiem. Wystawa czynna w godzinach otwarcia PTTK tj. od 9.00 – 17.00 (oprócz sobót i niedziel).
***
Do 18 sierpnia br. w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31 prezentowany będzie dorobek artystyczny dzieci i młodzieży z Grupy Aktywności Twórczej i Kółka Plastycznego. Autorami prac są m.in.: Anna Wicka, Monika Studzińska, Natalia Studzińska, Klaudia Szydłowska, Adrian Trawiński, Karolina Balbier, Damian Potrykus, Sandra Kędzierska, Natalia Kędzierska.