714 (323) 2005-07-15 - 2005-07-21

Zapisy do…

Kolegium Miejskie, Szkoła Policealna Nr 10 dla Dorosłych w Gdyni ul. Raduńska 21 w roku szkolnym2005/2006 ogłasza nabór absolwentów szkół średnich w do pierwszej klasy w systemie stacjonarnym i zaocznym w zawodzie technik informatyk i technik rachunkowości.
Nauka jest bezpłatna i trwa cztery semestry.
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8.00-16.00, wtorki i czwartki od godz.8.00 – 18.00 tel / fax 623-04-52, e-mail: kolegiummiejskiewgdyni@neostrada.pl
***
Kolegium Miejskie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdyni ul. Raduńska 21 ogłasza nabór kandydatów na rok szkolny 2005/2006 do pierwszej klasy 3-letniego liceum na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym (dziennym, wieczorowym) i zaocznym.
Nauka jest bezpłatna i trwa sześć semestrów Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8.00-16.00, wtorki i czwartki od godz.8.00 – 18.00 tel / fax 623-04-52, e-mail kolegiummiejskiewgdyni@neostrada.pl
- Istnieje możliwość uzupełnienia wykształcenia w klasach II, III.
- W systemie wieczorowym można też ukończyć L.O dla Dorosłych 4 letnie (na podbudowie dawnej 8 - kl. Szkoły Podstawowej) w klasie IV).
***
Kolegium Miejskie II Liceum Uzupełniające dla Dorosłych w Gdyni ul. Raduńska 21 ogłasza nabór kandydatów na rok szkolny 2005/2006 do pierwszej klasy 2-letniego liceum na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej (2-letniej) w systemie stacjonarnym. Nauka jest bezpłatna i trwa cztery semestry.
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8.00 – 16.00, wtorki i czwartki od godz. 8.00 – 18.00 tel / fax 623-04-52, e-mail: kolegiummiejskiewgdyni@neostrada.pl
***
Klub sportowy "ALPAT" w Gdyni zaprasza dziewczęta i chłopców do trenowania piłki siatkowej we wszystkich kategoriach wiekowych.
W okresie wakacji zapisy przyjmowane są podczas turniejów siatkówki plażowej organizowanych na plaży miejskiej w Gdyni: poniedziałki od godz. 10.00 i wtorki od godz.12.00.