715 (324) 2005-07-22 - 2005-07-28

Wakacje – czas remontów

W tym roku na remonty w placówkach oświatowych przeznaczono z budżetu Miasta ponad 2 mln złotych. Przeprowadzane są naprawy dachów, wymiana stolarki okiennej, wymiana posadzek, remonty sanitariatów, kuchni, izolacje pionowe ścian fundamentowych. Ponadto w VI Liceum Ogólnokształcącym usuwane są okładziny palne ze ścian. W Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Witomińskiej zostanie wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz adaptacja pomieszczeń na nowe sale dydaktyczne. W Szkole Podstawowej Nr 10 zostanie zainstalowana winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Realizowany jest kolejny etap remontu warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych – dostosowanie pomieszczeń do obecnych przepisów higieniczno – sanitarnych. W budynku przy ul. Energetyków prowadzony jest kompleksowy remont dla potrzeb internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2. W ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska prowadzone są prace termomodernizacyjne: wymiana stolarki okiennej w IV Liceum Ogólnokształcącym, wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Gimnazjum Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 21 oraz w Przedszkolu Nr 28 - na łączną kwotę 540 000 zł.
Ponadto realizowane są inwestycje. W V Liceum Ogólnokształcącym trwa budowa sali gimnastycznej, wraz zapleczem oraz dwóch boisk wielofunkcyjnych i parkingu. Całość zostanie oddana do użytku 16 sierpnia br.
Trwa procedura przetargowa na przebudowę najstarszej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 39 przy ul. Unruga. Tu prace remontowe zostaną zakończone w lipcu przyszłego roku.
Remonty w większości obiektów zostaną zakończone przed rozpoczęciem roku szkolnego. W nielicznych przypadkach prowadzone będą ostatnie prace wykończeniowe lub porządkowe, które nie będą jednak kolidowały z zajęciami.

ikona