Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
716 (325) 2005-07-29 - 2005-08-11

Do organizacji pozarządowych

Od ponad 10 lat Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzi Gdyński Bank Danych o Organizacjach Pozarządowych.
Jest to zestawienie informacji o lokalnych organizacjach pozarządowych funkcjonujących na terenie gminy Gdynia
oraz ogólnopolskich, których filie, bądź oddziały, działają na rzecz gdyńskiej społeczności. Dane zawarte w zestawieniu są udostępniane zainteresowanym podmiotom przez pracowników Biura Prezydenta - Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz prezentowane
są na stornie internetowej www.gdynia.pl .
Pragniemy zachęcić Państwa do sprawdzenia czy informacje na temat Państwa organizacji są aktualne, a w przypadku zmian o wypełnienie
i odesłanie ankiety (bądź osobiste dostarczenie) do Biura Prezydenta Gdyni Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3-go Maja 27/31 od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 do godz. 20.00). Formularz ankiety jest dostępny na stronie internetowej: www.gdynia.pl i w siedzibie Centrum.
***
W dniach 23 - 25 września br. odbędzie się w Warszawie organizowane już po raz czwarty Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP). Przedsięwzięcie to jest doskonałą okazją
dla organizacji do wymiany doświadczeń, dyskusji na temat największych problemów sektora obywatelskiego, a także samej integracji. OFIP jest również świętem środowiska pozarządowego,
w którym udział jest szczególnie wskazany.
W ramach tegorocznego OFIP przewidziano liczne sesje plenarne, podczas których prowadzone będą dyskusje na temat ogólnej sytuacji trzeciego sektora w Polsce, uwarunkowań prawnych, mechanizmów kooperacji z sektorem biznesu, a także wolontariatu i współpracy pozarządowców z administracją publiczną. Równolegle odbywać się będzie wystawa „16 lat sektora pozarządowego w Polsce” oraz prezentowany będzie film na temat organizacji pozarządowych i spoty reklamowe z kampanii społecznych. Podczas drugiego dnia forum przewidziano jarmark organizacji pozarządowych, podczas którego prezentowane będą działania i dotychczasowe osiągnięcia trzeciego sektora. Szczegółowy program, a także inne informacje na temat OFIP dostępne są na stronie www.ngo.pl.
Z uwagi na duże znaczenie OFIP, podobnie jak w latach wcześniejszych zorganizowany zostanie wspólny wyjazd gdyńskiej reprezentacji trzeciego sektora. Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w forum oraz wyjazdem na w/w przedsięwzięcie prosimy o kontakt z Biurem Prezydenta - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w godzinach 9.00-20.00
(Gdynia, ul. 3 Maja 27/31, tel. 621 80 98).
***
Prezydent Miasta Gdyni, po zasięgnięciu opinii Komisji Oceniającej, przyznał Stowarzyszeniu „OVUM” dotację dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich.
Dotacja wynosi: 70.000 zł w roku 2005, 80.000 zł w roku 2006,
30.000 zł w roku 2007 r. Kontrolę merytoryczną i finansową
nad realizacją zadania sprawuje Biuro Prezydenta.
Oferta Stowarzyszenia „OVUM” została odpowiednio przygotowana
pod względem merytorycznym i finansowym - uwzględnia nie tylko adekwatne koszty realizacji zadania, w tym wysokość wkładu własnego i z innych źródeł, ale także doświadczenie w realizacji tego typu projektu przez osoby składające wniosek.