716 (325) 2005-07-29 - 2005-08-11

Droga Różowa – cdn.

26 lipca br. odbyła się uroczystość z okazji zakończenia III etapu budowy tzw. Drogi Różowej, czyli kolejnego odcinka Drogi Gdyńskiej - (od siedziby firmy SANIPOR do włączenia w istniejącą ul. Lotników) - tej bardzo ważnej dla miasta arterii. Ma on długość 873 m. Zakres prac obejmował budowę drogi (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu), budowę muru oporowego wzdłuż toru kolejowego, budowę odwodnienia
i oświetlenia ulicy, przebudowę uzbrojenia terenu, nowe ogrodzenia, schody, zieleń. Wartość robót to 14 263 tys.zł (brutto). Wykonawcą było konsorcjum Firmy Budowlano-Drogowej MTM SA Gdynia
i Płockiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych S.A. Płock.
Czeka nas jeszcze IV etap tej inwestycji, czyli rozbudowa ul. Lotników wraz z budową mostu na rzece Kaczej, od skrzyżowania
z ul. Wielkopolską. Etap ten planowany jest na lata 2006 – 2007.