716 (325) 2005-07-29 - 2005-08-11

Gdynia innowacyjna

Od 15 lipca działa nowa strona internetowa Pomorskiego Parku Naukowego- Technologicznego. www.ppnt.pl
Na stronie, aktualizowanej na bieżąco, można dowiedzieć się wszystkiego o idei i ofercie Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego, skierowanej przede wszystkim do przedsiębiorców
i środowiska naukowego. Znajdują się tam także informacje
o Laboratorium PPNT ( nowocześnie wyposażone laboratorium biotechnologiczne) oraz o Inkubatorze Przedsiębiorczości dla firm
o najnowszych technologiach i produktach. Wykorzystanie syntezatora mowy IVONA, skonstruowanego przez firmę IVO Software, działającą
w PPNT, umożliwia zapoznanie się z informacjami o Parku osobom niewidzącym. Dzięki kamerze online możliwe jest obserwowanie postępów prac budowlanych związanych z rozwojem Parku
i modernizacji jego obiektów. Od połowy 2006 roku główna siedziba PPNT zostanie przeniesiona do nowoczesnego obiektu, którego przygotowanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej.
Dla firm udostępnionych zostanie 900 m kw. nowej powierzchni biurowej i laboratoryjnej, przygotowanej według najwyższych standardów.
Ideą PPNT jest skoncentrowanie na niewielkiej powierzchni wielu czynników związanych z rozwojem firm, ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej, transfer i wdrażanie
technologii.