716 (325) 2005-07-29 - 2005-08-11

Podziękowania

Komendant, wychowawcy oraz uczestnicy Hufca Pracy 11-12 w Gdyni składają podziękowania sponsorom za pomoc w zorganizowaniu „Festynu Sportowo – Rekreacyjnego z okazji Dnia Dziecka”. Szczególne podziękowania dla Komandora Krzysztofa Saby, Lucyny i Marka Sałata – firma Lu Mar, Józefa Kalkowskiego – Gospoda u Józefa, Moniki i Andrzeja Tokarskich – Piekarnia Tradycyjna, Zdzisławy Stysiek – sklep DIVI.
***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 45 składa podziękowanie za okazane serce i całoroczną współpracę w roku szkolnym 2004/2005
w szczególności: rodzicom uczniów szkoły, Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej, Komendantowi i dzielnicowym Komisariatu Policji Gdynia-Karwiny , Komendantowi Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 4 PSP w Gdyni, Ochotniczemu Poszukiwawczemu Pogotowiu Ratowniczemu, pizzerii „Giovanni’’, firmie ,,Zdrovit’’, firmie „Dar Natury’’, Fundacji ,,Dogtor’’.
***
Rada Dzielnicy Dąbrowa dziękuje za dotychczasową współpracę
przy organizacji festynów i imprez rekreacyjno – sportowych: Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni, Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Na Wzgórzu’’, Parafii p.w. Trójcy Świętej, Komendantowi i dzielnicowym Komisariatu Policji Gdynia - Karwiny, Komendantowi Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 4 PSP w Gdyni, pizzerii ,,Giovanni’’, oraz wszystkim właścicielom sklepów i hurtowni, którzy wsparli Radę Dzielnicy przy organizacji tych imprez.
***
Rada Dzielnicy Pustki Ciowskie-Demptowo serdecznie dziękuje
za pomoc w organizacji festynu rodzinnego „Noc Świętojańska”: Reginie Bzyl – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 16, Markowi Trzepanowskiemu - Prezesowi Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
z Rumi, Arkadiuszowi Wurm - Prezesowi firmy „Arex” z Gdyni.
***
Centrum Kultury w Gdyni składa serdeczne podziękowanie Andrzejowi Adamskiemu za sponsorowanie 6 koszy z delikatesami
na imprezę „Biesiada Morska”, która odbyła się 13 lipca 2005 r.
w klubie „POKŁAD” z okazji 100. rocznicy urodzin K.O. Borchardta
i 75. rocznicy podniesienia bandery na „Darze Pomorza” .