716 (325) 2005-07-29 - 2005-08-11

Rady dzielnic informują

Radni Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo informują, że w lipcu
i sierpniu dyżury są odwołane. Od 17 do 31.08 br. biuro rady dzielnicy będzie nieczynne.
***
Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że od 25 lipca do 21 sierpnia 2005 r. biuro Rady będzie nieczynne z powodu urlopu.