716 (325) 2005-07-29 - 2005-08-11

Sport

W niedzielę, 31 lipca br. Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
oraz KATS „ALPAT” Gdynia zapraszają na plażę Śródmieście
na turniej par mieszanych w siatkówce plażowej. Zapisy do turnieju
do godz. 12.15 do 12.45. Rozpoczęcie rozgrywek o godz. 13.00.
Warunkiem dopuszczenia do turnieju jest: dobry stan zdrowia, ukończone 15 lat (potwierdzone dokumentem tożsamości).
Trzy najlepsze pary zostaną nagrodzone pucharami i nagrodami rzeczowymi,10 pierwszych par- koszulkami okolicznościowymi,
itp.
***
W dniach 6 – 7 sierpnia br. odbędzie się turniej piłki nożnej, organizowany przez Radę Dzielnicy Karwiny. Początek o godz.10.00. Młodzieżowe amatorskie drużyny piłkarskie mogą się zgłaszać
4 sierpnia
w godz. 9.00 – 13.00 w biurze Rady Dzielnicy w ZS Nr 10 przy
ul. Staffa 10, tel. 629 2413. Składy drużyn 6-osobowe. Należy podać kategorię wiekową drużyny (11-14, 15-16 lat. open) oraz nazwisko
i kontakt telefoniczny z kapitanem drużyny. Rozgrywki odbędą się
na boisku piłkarskim na Karwinach I, przy ul. Buraczanej 10.