716 (325) 2005-07-29 - 2005-08-11

Uwaga, wysiedleni

Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych wznawia cotygodniowe spotkania członków począwszy od 2 sierpnia br. Spotkania odbywają się we wtorki o godz. 12.00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27.