717 (326) 2005-08-12 - 2005-08-18

Gdynia dobrze oświetlona

Gdynia, Gdańsk i Człuchów, czyli aż trzy gminy z województwa pomorskiego znalazły się na czołowych pozycjach w konkursie „Na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2005 r.”
Trzy pierwsze miejsca w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu” przypadły kolejno: Urzędowi Miasta Gdyni - za modernizację ul. Świętojańskiej, Urzędowi Miasta Gdańska (za oświetlenie Starego Ratusza) oraz Urzędowi Miasta Wejherowo (za oświetlenie świąteczne miasta).
Do konkursu, którego głównym organizatorem jest Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, przystąpiło ponad 30 miast i gmin z całej Polski. Była to już ósma edycja plebiscytu.
Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach: kompleksowe inwestycje i modernizacje oświetlenia dróg i ulic, oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu, oświetlenie wnętrz obiektów użyteczności publicznej.
W konkursie mogą brać udział gminy, które w ciągu ostatnich dwóch lat przeprowadziły inwestycje oświetleniowe - rozumiane jako nowe instalacje lub modernizacja istniejących.
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 29 września br. podczas Targów „Światło i Elektronika 2005” w 14 w Warszawie.